Dzięki środkom unijnym w Łaziskach Górnych powstała zielona przestrzeń, będąca znakomitym miejscem do uprawiania sportu, czynnej rekreacji, wypoczynku i relaksu.

Projekt realizowany na obszarze województwa śląskiego, praktycznie w samym jego centrum, zdominowanym przez obiekty postindustrialne, na terenie degradowanym przez wiele lat przez przemysł ciężki.

Na terenie Łazisk Górnych znajduje się obszar o powierzchni ok. 1 ha, na którego części w latach 70 wybudowano tzw. ścieżkę zdrowia. Z biegiem lat ulegała ona zniszczeniu. We wrześniu 2012 roku Gmina Miejska Łaziska Górne podpisała umowę z instytucją zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 na dofinansowanie projektu p.n. Rewitalizacja zdegradowanego terenu rekreacyjnego w ramach projektu: Remont dróg spacerowych oraz budowa obiektów małej architektury w rejonie basenu „Żabka” w Łaziskach Górnych. Inwestycja została zakończona we wrześniu 2013 roku.

Projekt polegał na kompleksowej rewitalizacji terenu w kierunku utworzenia zielonego obszaru przyjaznego człowiekowi. W ramach projektu zrewitalizowane zostały istniejące ścieżki spacerowe - dokonano rozbiórki starej nawierzchni, przygotowano teren pod nową nawierzchnię, położono nawierzchnię. Stare, wysłużone i zniszczone urządzenia do ćwiczeń zostały zastąpione nowymi, spełniającymi wymagane przepisami i prawem atesty – wykonano 15 stanowisk do ćwiczeń gimnastyczno – siłowych.

W ramach realizowanego projektu zostały również wyczyszczone i zrewitalizowane istniejące stawy i oczka wodne. Rewitalizacji zostały też poddane urządzenia małej architektury, zbudowano również dodatkowe małe parkingi usytuowane przy wejściach na teren, a wzdłuż ścieżek zainstalowane zostało oświetlenie.

Teren w chwili obecnej stanowi nowoczesną, przyjazną infrastrukturę pozwalającą na aktywne spędzanie wolnego czasu. To też znakomite miejsce dla szukających odpoczynku i wytchnienia. Powstała tu licząca 1700 metrów ścieżka zdrowia ze stanowiskami do ćwiczeń. Wkomponowana ona została w teren biegnący wokół urokliwych zakątków przy stawach. Na terenie rekreacyjnym zamontowano też siłownię zewnętrzną z 6 dwufunkcyjnymi urządzeniami, a dla dzieci urządzono plac zabaw z huśtawkami, zwierzątkami na sprężynach, kolejką linową i statkiem.


Wartość projektu: 2 059 865,72 zł.
Kwota dofinansowania: 1 555 736,55 zł.
deklaracja dostępności | Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies